Het programma

 

Waarom met ons in zee gaan?

Sinds 1 september 2014 is de nieuwe wetgeving over psychosociale risico’s op het werk van kracht. Volgens deze wet bestaat de psychosociale belasting veroorzaakt door het werk uit elke vorm van psychosociale belasting die voorkomt vanuit de uitvoering van het werk en die lichamelijke of psychologisch schadelijke gevolgen heeft voor de medewerker. Dit kan stress zijn vanuit de arbeidsvoorwaarden of vanuit relationeel leed bij interpersoonlijke conflicten, groepsconflicten, geweld, pesterijen, ongewenst seksueel gedrag.

Deze nieuwe wetgeving breidt het werkterrein van vertrouwenspersonen en preventieadviseurs uit naar het geheel van psychosociale risico’s. Hierdoor erkent men het reële beroepsrisico van een burn-out en moet de werkgever hiermee voortaan rekening houden in zijn analyse van psychosociale risico’s.

 

Bedrijven kunnen er niet om heen dat heel wat ziekteverzuim het gevolg is van stress die uitmondt in psychische overbelasting.

Het is een vanzelfsprekendheid dat te veel stress aan de productiviteit van een bedrijf knaagt. Volgens onderzoek heeft een kwart van de Belgische werknemers vandaag aan stress gebonden klachten: van hoofdpijn en slaapstoornissen tot concentratieverlies en vermoeidheid. En ook werkgevers voelen de dreiging van die toenemende stress.

 

De kost van langdurig ziekteverzuim is voor werkgevers gigantisch. Daarnaast brengt een hoog absenteïsme extra werkdruk met zich mee voor de collega’s die wel aanwezig zijn. Deze verhoogde werkdruk brengt stress mee voor de aanwezige medewerkers waardoor hun dagelijks functioneren in het gedrang komt. Het voorkomen van burn-out is dus niet alleen in het belang van de individuele werknemer, maar ook in het voordeel van het bedrijf gezien dit de bedrijfsproductiviteit kan aantasten.

 

Een bedrijf groeit en ontwikkelt zich dankzij zijn bedrijfsleiding en medewerkers. Het is dus belangrijk om het menselijk kapitaal zo goed mogelijk te beheren. Een belangrijke factor binnen dit beheer is een positief welzijnsbeleid. Stress, overspannenheid, burn-out en depressie zijn onderwerpen waar men niet meer omheen kan. Het is als werkgever belangrijk om deze psychische problemen bij de medewerkers te voorkomen, te identificeren, te elimineren. Dit kan door sensibilisering, preventie en curatief tussen te komen.

 

Wij kunnen u en uw bedrijf helpen om tot oplossingen te komen.

 

Programma

Wij bieden u en uw bedrijf een geïntegreerde aanpak en totaaloplossing m.b.t. het voorkomen en aanpakken van burn-out.

Onze werkwijze zorgt er voor dat uw inspanningen op het vlak van sensibilisering, preventie en interventie rond burn-out degelijke en permanente resultaten opleveren.

 

Wij vertrekken vanuit uw concrete vraag: Welke zijn de risicofactoren binnen ons bedrijf? Hoe kunnen we stress en burn-out beperken? Tot wie kan ik mij richten? Hoe kan de medewerker geholpen worden? Wat kunnen wij daar in doen? …

 

Het bovenstaande schema geeft een overzicht van onze werkwijze. De drie pijlers, sensibilisatie, preventie en interventie lopen in elkaar over doch vinden ook gelijktijdig plaats. Wanneer men sensibiliseert heeft dit ook een preventief effect en door ons in te schakelen is er reeds sprake van een interventie binnen uw bedrijf.

 

Waarom deze drie pijlers?

 

Sensibiliseren zorgt dat er een cultuur gecreëerd wordt waar medewerkers openlijk kunnen praten over prestatie en vermoeidheid zonder vrees dat er een afstraffing komt. Vanuit deze cultuur worden onrustwekkende signalen sneller opgevangen en kan men tijdig ingrijpen.

 

Preventie maakt dat medewerkers een betere balans vinden tussen hun draaglast en draagkracht. Ze leren hun stressoren en energiebronnen te herkennen en erkennen en wat ze kunnen doen om hierin een beter evenwicht te vinden.

 

Curatief optreden en interveniëren bestaat uit een efficiënte en effectieve aanpak voor te stellen en eventueel uit te werken. Deze aanpak kan individueel of collectief gericht zijn.