wie zijn wij

 

Peggy Van Looveren

Na het behalen van een bachelor in de psychologie heb ik een vierjarige opleiding gevolgd tot psychotherapeut in de interactionele vormgeving. Deze integratieve manier van werken integreert diverse methodieken uit verschillende stromingen binnen de psychotherapie.Ik werk al 9 jaar met cliënten in mijn eigen praktijk en volgde sindsdien verschillende bijscholingen omtrent psychosomatiek, mindfulness en burn-out preventie.

 

De laatste jaren merkte ik dat er steeds meer cliënten zich aanmeldde met burn-out. De oorzaken hiervan vinden vooral hun oorsprong in diverse contexten. De werkvloer is er daar één van.

 

Tijdens mijn recentste studiedag groeide het idee om samen met Gwendolyn dit project op te starten en om vanuit onze expertise met cliënten, nu ook de bedrijven te informeren over burn-out en diverse preventiemaatregelen.

 

Vanuit onze werkervaring weten we inmiddels wat werknemers nodig hebben om zo snel mogelijk terug het werk te kunnen opnemen.

 

Mits een goede samenwerking, gesprek en aanpassingen kunnen we werken aan de motivatie, effectiviteit en efficiëntie van uw werknemer binnen uw bedrijf.

Gwendolyn Coomans

Na het behalen van de masters in de psychologie en pedagogiek heb ik een vierjarige opleiding gevolgd als relatie en gezinstherapeut. Deze opleiding vertrekt voornamelijk vanuit een systemisch kader. Binnen dit kader gaat men ervan uit dat elke component binnen een systeem een invloed heeft op de andere componenten binnen het systeem en dit systeem heeft dan weer een invloed op andere systemen. Het relationele en interactieve staan hier centraal.

Verder heb ik mij ook toegelegd op de behandeling van mensen met traumatische ervaringen en ben ik in de vervolmaking van de opleiding tot EMDR-practitioner.

 

Naast deze opleidingen heb ik verschillende scholingen gevolgd zowel binnen een beleidsmatig kader als binnen het psychosociale. Burn-out detectie, preventie en 'genezing' nemen hier een belangrijke plaats in.

 

Mijn werkervaring komt vanuit verschillende hoeken. Na het behalen van mijn masterdiploma's heb ik les gegeven op de hogeschool, een postgraduaatopleiding gecoördineerd, als beleidsmedewerker en kwaliteitscoördinator gefungeerd en sinds 7 jaar heb ik een eigen praktijk.

 

Cliënten met een burn-out komen steeds meer voor in mijn praktijk. Vaak merk ik, via de verhalen van mijn cliënten, dat ondanks de aandacht in de media en het aanpassen van de wetgeving, er nog een grote onwetendheid en onkunde is met betrekking tot preventie, detectie en curatieve handelingen ten aanzien van burn-out.

 

Vanuit onze expertise willen Peggy en ik met dit project bedrijven wegwijs maken in het voeren van een beleid waar burn out geen kans krijgt nog meer slachtoffers te maken.